Személyes adatok védelme

1) Alapvető rendelkezések

1) A személyes adatok adatkezelője a személyes adatok védelméről szóló módosított T.t. 18/2018 sz. törvény 5 § o) pontja alapján (továbbiakban „Törvény”) a Zzutt s.r.o. cég, Stat. sz.: 52039293, székhelye: Hlboká 216/24 930 13 Trhová Hradská, Szlovák Köztársaság (továbbiakban „adatkezelő“).

2) ) Az adatkezelő elérhetőségei:
cím: Hlboká 216/24 930 13 Trhová Hradská
email: shop@twinzz.hu
telefon: +421 0915 534 008

3) Személyes adat alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személyről szóló összes információ értendő; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen bizonyos azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, hálózati azonosító, illetve ennek a természetes személynek egy vagy több egyedi fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásjegyére hivatkozva.

4) Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi felelőst.

2) A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1) Az adatkezelő azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket Ön átadott neki, vagy azokat a személyes adatokat, amelyekhez az Ön rendelésének teljesítése során jutott hozzá.

2) Az adatkezelő az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli

3) A személyes adatok kezelésének jogi indoka és célja

1) A személyes adatok kezelésének jogi indoka és célja az
• Ön és adatkezelő közötti szerződés teljesítése a Törvény 13 § 1. bekezdés b) pontja szerint

2) A személyes adatok kezelésének célja
• az Ön rendelésének elintézése és az Ön és adatkezelő között fennálló szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a rendelésnél azokat a személyes adatokat kell megadni, amelyek a rendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név, cím, elérhetőség), a személyes adatok átadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges követelménye, a személyes adatok megadása nélkül a szerződés nem köthető meg, illetve az adatkezelő azt nem képes teljesíteni,

Az adatkezelő részéről sor kerül / nem kerül sor automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben a Törvény 28 § alapján. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen adatkezeléshez.

4) A személyes adatok megőrzésének időtartama

1) Az adatkezelő a személyes adatokat
• az Ön és adatkezelő között fennálló szerződéses viszonyból következő jogok és kötelezettségek gyakorlásához és az ebből a szerződéses jogviszonyokból következő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamban őrzi meg (a szerződéses jogviszony befejezését követő 15 év).

A személyes adatok megőrzési időtartamának letelte után az adatkezelő a személyes adatokat törli.

5) A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1) A személyes adatok címzettjei az alábbi személyek: • Az áru elküldésében, a kifizetések megvalósításában részt vevő személyek szerződés alapján (CardPay, könyvelő).
• az e-shop üzemeltetési szolgáltatásait biztosító (mage.zone s.r.o.) és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat biztosító személyek,

Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyes adatokat harmadik országokba (EU-n kívüli államok) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

6) Az Ön jogai

1) A Törvényben meghatározott feltételek mellett joga van
• a személyes adataihoz való hozzáférésre a Törvény 21 § alapján,
• a személyes adatok helyesbítésére a Törvény 22 § szerint, esetleg az adatkezelés korlátozására a Törvény 24 § alapján,
• a személyes adatok törlésére a Törvény 23 § szerint,
• az adatkezelés ellen kifogással élni a Törvény 27 § alapján,
• az adatok hordozhatóságára a Törvény 26 § alapján,
• visszavonni az adatok kezelésére adott hozzájárulását írásban vagy elektronikusan az adatkezelő e feltételek III. cikkében feltüntetett címére vagy e-mail címére.

2) Joga van továbbá panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatósághoz abban az esetben, ha úgy véli, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga.

7) A személyes adatok biztonságának feltételei

1) Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
2) Az adatkezelő technikai intézkedéseket fogadott el az adattárolók és a személyes adatok dokumentum alapú tárolóinak védelmére, például jelszavak, víruskereső programok, titkosítás, mentések stb.
3) Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyeknek van hozzáférése.

8) Záró rendelkezések

1) Az internetes rendelési űrlap segítségével megvalósított rendelés elküldésével megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.
2) Egyetért ezekkel a feltételekkel a hozzájárulás bejelölésével az internetes űrlapon. A hozzájárulás bejelölésével megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.
3) Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket módosítani. A személyes adatok védelmének új feltételeit a saját internetes oldalain közzéteszi, egyúttal elküldi Önnek ezen feltételek új változatát az Ön e-mail címére, amelyet az adatkezelőnek megadott.
4) Ezek a feltételek 2019.04.01-én lépnek hatályba.